Löpar-PM med viktig information

väder

Nu finns ett Löpar-PM tillgängligt med viktig information inför loppet. Läs noga, speciellt avsnitten om hur banan är uppmärkt och hur tidtagningen går till. Vi ses på lördag, i luckan mellan regnskurarna!