Deltagarlistan

På spänger...

Nu finns den första deltagarlistan publicerad. Här kan du som anmält dig och betalt startavgiften se ditt namn och vem som gör dig sällskap i skogen den 13 augusti. Vi kommer att uppdatera deltagarlistan, c:a 1 gång/vecka. Har du ännu inte anmält dig så gör du det här!